Политика за поверителност

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:„ТРОПИК-2000“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ, 121 652 537, Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл.7А, ет.11, Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл.7А, ет.11, Тел.:+359 897 222 555, sales@tropic-fire.com, Уебсайт : https://www.tropic-fire.com/
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:„ТРОПИК-2000“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ, 121 652 537, Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл.7А, ет.11, Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл.7А, ет.11, Тел.:+359 899 993 993, office@tropic-fire.com
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Тел.:02 915 3 518Уебсайт:www.cpdp.bg
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с отговаряне на запитвания, изпратени чрез формата за контакт.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
За да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители, за следните цели:
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)– целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операция.
Изпращане на поискана от Вас информация.
Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Ваши индивидуализиращи данни(електронна поща, име, телефонен номер и др.)
Цел, за която се събират данните:1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалност.
Срок на съхранение на личните ви данни
Чл. 5. (1) Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 6. (1)Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 7. (1)Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 (2)Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.
Право на достъп
Чл. 8. (1)Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Право на коригиране или попълване
Чл. 9.Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 10. (1)Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни
 (2)За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки: Да подадете заявка по имейл; Да се легитимирате; 
Право на ограничаване
Чл. 11.(1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;  е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:
Обработващ лични данни  - Цел на обработването на лични данни
Трети лица - За извършаване на услуги, които сте заявили.
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Тел.:02 915 3 518Уебсайтwww.cpdp.bg
 
Чл. 18. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.
*Ние работим усилено, за да заслужим и задържим Вашето доверие, и следваме следните принципи, за да защитим Вашите лични данни:
Ние никога няма да дадем или продадем Ваша лична информация на трети лица за маркетингови цели.
Всяка конфиденциална информация, която ни предоставяте ще бъде защитена с подходяща и наложила се в индустрията технология.

 

 

 

tropic fire