Интрига, 49 изстрела, 748-1М
Интрига, 49 изстрела, 748-1М

49 изстрела; 1.червена опашка червен кокос+краклинг ;2.зелена опашка зелен кокос+краклинг ;3.жълта опашка жълт кокос+краклинг; 4.синя опашка син кокос+краклинг ;5.сребърна опашка сребърен кокос+краклинг ;6.изстрела краклинг;7.червени искри;

Артикул №: 748-1М

ПИРОБАТЕРИИ КАТ. F2

CE №: 1170-F2-02597

Възрастово ограничение: 16 години

20*120

tropic fire