Бенгалски огън TFS0102
Бенгалски огън TFS0102

 Бенгалски огън - кутийка

10 бр./кут.

 Артикул №: TFS0102

КАТ. 1 

CE №: 1170-F1-01685

Възрастово ограничение: 12 години


 Може да се използва в закрити помещения.Да не се използва в близост до леснозапалими материали.Има опасност от падане на горящи частици.Забранена е употребата от лица под 12 год.Употребата от малолетни лица да става в присъствието на възрастен. 

tropic fire