Пчелички
Пчелички

 Пчелички

Опаковка: 12бр.

Артикул №: 0439

КАТ. 1

Възрастово ограничение: 12 години


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изделията се поставят върху твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно пространство над тях в радиус не по-малко от 5 метра.Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра. Забранена е употребата от лица под 16 години.

Забранена е употребата в близост до лесно запалими предмети и вещества.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

tropic fire