ТО-ЯГА R25-3082
ТО-ЯГА R25-3082

Римска свещ 8 изстрела: 1,5 изстр.: сребърна вълна червено, 2,6 изстр.: сребърна вълна зелено, 3,7 изстр.:брокатена корона синьо, 4,8 изстр.: сребърен кокос краклинг пистил.

Артикул №:R25-3082

РИМСКИ СВЕЩИ КАТ. 3

CE №: 1170-F3-01625

Възрастово ограничение: 18 години

Размер: 880x40x30mm

 


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изстрелват последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на височина 30-40м., възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре!

Закрепете римската свещ вертикално към тръба,прът или друг подобен предмет,забит здраво в земята.Премахнете оранжевия предпазител на възпламенителя.Да не се пали в близост до високи сгради, дървета или подобни такива.Стоейки отстрани запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавнона не по-малко от 15м.Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25м.Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети.

Забранено е изделията да се държат в ръка,както и употребатав закрити помещения. 

Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

 

tropic fire