Candela hot thunder R96-2082
Candela hot thunder R96-2082

Римски свещи 8 изстрела: 1,5 червен божур; 2,6 бели изскри; 3,7 зелени искри; 4,8 краклинг.

Артикул №: R96-2082

РИМСКИ СВЕЩИ КАТ. 2

CE №: 1170-F2-01627

Възрастово ограничение: 16 години

Размер: 19x27x635mm

 


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изстрелват последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на височина 10-15м., възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре!

Закрепете римската свещ вертикално към тръба,прът или друг подобен предмет,забит здраво в земята.Осигурете свободно пространство над изделието.Премахнете оранжевия предпазител на възпламенителя.Стоейки отстрани запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от 8м.Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети.Забранено е изделията да се държат в ръка,както и употребата в закрити помещения.Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

 

tropic fire