Водни фойерверки
Водни фойерверки

 

 

 

 

 

Водните фойерверки са професионални изделия и се използват само от лица с професионална квалификация.

Разполагането на водните фойерверки задължително изисква внимателен оглед на мястото.

Най-подходящи са големи водни площи - море,язовир,езеро...

За максимален ефект,водните фойерверки могат да се комбинират с класическа заря или огнен надпис.

 

tropic fire