Цветен бенгалски огън TSF0202
Цветен бенгалски огън TSF0202

Цветен бенгалски огън

кутия- 6бр.

 Артикул №: TSF0202

КАТ. 1

Възрастово ограничение: 12 години


Може да се използва в закрити помещения.Да не се използва в близост до леснозапалими материали.Има опасност от падане на горящи частици.Забранена е употребата от лица под 12 год.Употребата от малолетни лица да става в присъствието на възрастен. 

tropic fire