Конфети TF8502
Конфети TF8502

Конфети

кутия- 30бр.

 Артикул №: TF8502

КОНФЕТИ КАТ. 1

Възрастово ограничение: 12 години


Насочете изделието нагоре и издърпайте конеца.Да не се насочва срещу прозорци и хора!Употребата от малолетни лица да става в присъствието на възрастен. Може да се използва в закрити помещения.Изделието е забранено за продажба на лица под 12г.

tropic fire