Химия на фойерверките
Химия на фойерверките

ИЗКУСТВО И НАУКА

 

Създаването на фойерверките изисква по сложен начин да се съчетаят химията, като наука и да се вложи  голяма доза изкуство. Изключвайки метателните и други специални ефекти, светещите точки, изстрелвани от фойерверките, наричани звезди, основно се нуждаят от източник на кислород, гориво, опаковка (която да запазва всички компоненти по местата им) и източник на цвят. Съществуват два основни механизма за получаване на цвят при фойерверките – накаляване и луминисценция.

 

Накаляване

Накаляването е процес на отделяне на светлина чрез нагряване. Жегата нагорещява и нажежава субстанциите, които започват да излъчват инфрачервена, след това червена, жълта и накрая бяла светлина, като стават все по-горещи. Когато температурата на фойерверките се контролира, нажежаването на компонентите, може да се манипулира, за достигането на точно определен цвят в един момент. Металите, като например Алуминия, Магнезия и Титана горят с голяма яркост и могат да се използват за повишаване на температурата на фойерверките.

 

Луминисценция

Луминисценцията е процес на отделяне на светлина, при който се използват източници, различни от топлина. Понякога луминисценцията се нарича “студена светлина”, защото може да протече при стайна или хладилна температура. За получаването на луминисценция се използва енергията от поглъщането на възбуден атом или електрон, който е нестабилен. Когато електронът слезе до по-ниско енергийно ниво се отделя енергия под формата на фотон, представляваща светлина. Енергията на фотона определя дължината на вълната или цвета.

Понякога солите, използвани за получаване на определен цвят са нестабилни. Бариевия хлорид, например (зелен цвят) е нестабилен при стайна температура, така че, барият трябва да бъде комбиниран с по-устойчив а съставка (напр. хлориран каучук). При тази комбинация хлора се освобождава при горенето и се получава бариев хлорид, който дава зелен цвят. Медния хлорид (син цвят) пък е неустойчив при висока температура, следователно фойерверките не трябва да достигат такива температури и трябва да бъдат много ярки, за да се види цвета.

 

 

Качество

Чистите цветове изискват чисти съставки. Дори следа от примеси на натрий (жълто-оранжев цвят) може да надделее над другите цветове или да ги промени. Необходимо е внимателно смесване, за да не се маскират цветовете от наличието на прекалено много пушек или евентуално от остатъчен такъв. Както и при много други неща често стойността на фойерверките е свързана с качеството. Умението да произведеш фойерверки, както и периода, за който са направени до голяма степен определя крайния ефект (или липсата му).

 

 

Алуминий – използва се за получаване на сребърен и бял пламък и искри;основна съставка в бенгалския огън и в

 по- мощните пиратки.

 

Барий – използва се за получаване на зелени цветове при фойерверките;служи за стабилизиране на други свободни елементи.

 

Въглерод – една от основните съставки на черния барут,който се използва като метателен експлозив във фойерверките.

 

Калций – засилва цветовете на ефектите;с калциеви соли се постига оранжевия цвят на фойерверките.

 

Хлор – важен компонент на много окислители при фойерверките.

 

Мед – медните съединения се използват за получаване на син цвят.

 

 

Желязо – използва се за получаването на искри;топлината от метала oпределя цвета на искрите.

 

Калий – помага окисляването на фойерверк - смесите.

 

Литий – литият е метал,който се използва за придаване на червен цвят.

 

Магнезий – магнезият гори с много силна бяла светлина,затова се използва за придаване на бял цвят на искрите и за подобряване на  цялостния блясък на фойерверките.

 

Натрий – използва се за получаването на златен или жълт цвят.

 

Кислород – фойерверките съдържат различни окислители, които са основната субстанция за отделянето на  кислород за горенето;освен за осигуряването на кислород,окислителите често определят цвета на ефектите.

 

Фосфор – фосфорът изгаря бързо във въздуха и на него често се дължи силното искрене при някои от тъмните ефекти;може да бъде и съставка на горивото на фойерверките.

 

Сяра – съставка на черния барут и като такава служи за постигане на метателния заряд при фойерверките.

 

Антимон – използва се за постигане на пищен блясък.

 

Стронций – помага за постигане на червен цвят;съединенията му стабилизират фойерверк - смесите.

 

Титан – при горенето на този метал се получават сребърни искри.

 

Цинк – цинкът е синкаво-бял метал,който се използва за димни ефекти.

 

 

 

     *Тази информация има за цел обогатяване  на вашите познания за света около нас.

НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПРАВИТЕ ФОЙЕРВЕРКИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ.ОПАСНО Е ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ!

 

 

 

tropic fire