Вещица TR801,Римска свещ
Вещица TR801,Римска свещ

Римска свещ  8 изстрелцветен божур, сребърна кокосова палма,червена брокатена корона, зелена брокатена корона, цветен божур, сребърна палма, червена брокатена корона, зелена брокатена корона.

РИМСКА СВЕЩ КАТ. 4

Артикул №: TR801

Възрастово ограничение: 18 години

Размер: 1000x62x50mm

 


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изстрелва последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на височина 30-40м., възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!Избягвайте препятствия отгоре!Закрепете изделието вертикално към тръба,прът илидруг подобен предмет,забит здраво в земята.Запалете възпламенителя и се отдалечете незабавнона не по-малко от 50м.Осигурете свободно пространство над изделията.Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети.Забранено е изделията да се държат в ръка,както и употребатав закрити помещения.Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

Забранена е употребата от лица под 18 години.

За употреба само от лица със специализирани познания.

 

tropic fire