Закони и наредби,свързани с дейностите с фойерверки
Закони и наредби,свързани с дейностите с фойерверки

Фойерверките представляват общоопасни средства.С оглед на това всички дейности с тях са правно регламентирани.

В изпълнение на Европейските Директиви, през 2010г. беше приет нов Закон за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия, с който можете да се запознаете, следвайки линка надолу.

Безопасната употреба на пиротехнически изделия от професионалисти се контролира от органите на Главна Инспекция по труда при МТСГ съгласно Правилник по безопасност на труда при взривните работи.


 

Закон за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия

 


 

Разрешителни за търговия

Разрешителни за yпотреба на взривни вещества и пиротехника  

Разрешителни за съхранение на взривни вещества и пиротехника

 

Примерни файлове за работа с ЕАР-КОС


НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 


 НАРЕДБА № Iз-895 от 1 април 2011 г.  

 

за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия

 


 

 

 

tropic fire