Бездимни фонтани за торта

Поставете фонтана с пластмасовия накрайник надолу в изправено положение в мека почва или друг незапалим материал.Стоейки отстрани, запалете запечатващата хартия и се оттеглете незабавно на не по-малко от 1м. За употреба на открито!Да не се използва в близост до леснозапалими материали и изделия.

tropic fire