Драконови яйца/пращящи гранули

При запалване възпроизвеждат звуков и светлинен ефект- пращят и светят в ярки цветове.


САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Разположете поотделно на земята.Запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 1м.

tropic fire