Бенгалски огън

Използвайте поединично.

Запалете една бенгалска пръчицa откъм най-отдалечения й край.

Не използвайте при ветровито време.

Дръжте бенгалската пръчица далече от която и да е част на тялото и от лесно запалими материали.Не вдишвайте дима.

Бенгалски огън-Категория 1 - подходящ за използване и в закрити помещения.

Бенгалски огън-Категория 2 - САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО.

tropic fire