Гърмящи конци

Издават пукащ звук при дръпване на конеца.

 

 

Не палете в близост до ушите или очите.Използвайте поединично.Издърпайте конеца силно и рязко, като държите изделието с изпъната ръка.Не носете гърмящите конци насипно в джоба.

Подходящи за използване и в закрити помещения.

 

tropic fire