Звездни снаряди/боракс/

Звездните снаряди се изстрелват от стоманени или пластмасови мортири на височина 50-200м и възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

 

Изделията се закрепват здраво върху твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно въздушно пространство над тях, а за ветрилообразните и около тях.Запалва се фитила и се отдалечава на разстояние не по-малко от височината на изстрелване на снаряда.Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути,след което се залива с вода.

 

За употреба само от лица със специализирани познания. 

 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

 

tropic fire