Пиратки

При запалване възпроизвеждат звуков ефект/гръм/.

Когато пиратката е с фитил:

Разположете самостоятелно на земята,запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на разстояние не по-малко от 8м или 15м/в зависимост от категорията на изделието/.

Когато пиратката е с възпламенителна глава:

Стоейки отстрани,запалете възпламенителната глава и се оттеглете незабавно на разстояние не по-малко от 8м или 15м/в зависимост от категорията на изделието/.

или

Възпламенете ударната повърхност,поставете пиратката върху земята и се оотеглете незабавно на не по-малко от 8м или 15м/в зависимост от категорията на изделието/.

За категория 3- зрителите трябва да са отдалечени на не по-малко от 25м.


Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.Изделието  да не се държи в ръка след запалването му и да  не се хвърля срещу хора.

Неправилната употреба може да доведе до сериозни наранявания /особено на ръцете/ затова бъдете особено внимателни с тях.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

 

 

 

tropic fire