Пиробатерии

Пиробатерията представлява кутия,която може да бъде в квадратна,правоъгълна,кръгла или друга форма,в която са монтирани множество тръби/шпули/ от картон,заредени с единични изстрели с различни пиротехнически ефекти,свързани последователно със закъснителен фитил помежду им.Произвеждат се с един или два запалващи фитила/вторият,от които, е резервен/.


Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на различна височина/в зависимост от калибъра/ , възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

Изделията се закрепват здраво върху твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно въздушно пространство над тях и около тях.

Отстранете предпазната лепенка от основния фитил,изтеглете го внимателно встрани от пиробатерията,запалете върха на основния фитил и се отдалечете на разстоянието,указано върху инструкцията на самото изделие.

Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути,след което се залива с вода.

Забранена е употребата в закрити помещения.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ! 

ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ФИТИЛА! 

НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ФИТИЛА!

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

tropic fire