Римски свещи

Римските свещи представляват цилиндрична тръба от картон,която може да бъде с различен диаметър.Във вътрешността на цилиндъра се монтира изстрелващия заряд,пиротехническият състав,запалващ фитил и закъснители.

След запалване на фитила,съставните елементи биват изстелвани последователно и произвеждат ефекти на рзлични интервали.

Калибърът на римските свещи варира от 10 до 75 мм.По-голям от 75мм е опасен,тъй като съществува вероятност от силата на изстрелващия заряд,тръбата да се разруши.

 


Римските свещи изстрелват последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на различна височина/в зависимост от калибъра/, възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре!

Закрепете римската свещ вертикално към тръба,прът или друг подобен предмет,забит здраво в земята.Премахнете оранжевия предпазител на възпламенителя.Да не се пали в близост до високи сгради, дървета или подобни такива.Стоейки отстрани, запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от посоченото на иснстукцията безопасно разстояние..Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети.

Забранено е изделията да се държат в ръка,както и употребата в закрити помещения.

 Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

 

tropic fire