BT-B20 - Пиробатерия
BT-B20 - Пиробатерия

 Брой на изстрелите 49

 

 


 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на височина 40-50м , възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

Тази пиробатерия има два възпламенителя.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре.

Закрепете изделието здраво върху твърда и равна повърхност, като осигурите свободно въздушно пространство над и около него.Да не се възпламенява близо до високи сгради, дървета или подобни такива.

Установете основния възпламенител, отстранете оранжевия предпазител и изтеглете възпламенителя внимателно встрани от пиробатерията. Стоейки отстрани, запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от 15м.

В случай че изделието не успее да се задейства цялостно, изчакайте 15мин преди да отидете до него и след това СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ НИТО ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ВИ НЕ Е НАД ПИРОБАТЕРИЯТА, установете втория възпламенител и заставайки отстрани запалете края на възпламенителя и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15м.

Зрителите трябва да бъдат на не по-малко от 25м.

Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути,след което се залива с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

ВНИМАНИЕ

 УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ  !

 ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ!

НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО

ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ

 

 

tropic fire