През 2013г. Tropic fire ще представи на българския пазар пиробатерии,произведени по напълно нова технология.
През 2013г. Tropic fire ще представи на българския пазар пиробатерии,произведени по напълно нова технология.

Корпусът на тези продукти е изграден от минерални вещества, растителни влакна, лепила и други вещества,които не замърсяват околната среда.

 

Новият материал, накиснат във вода за 6 часа, може естествено да се разгради след използването на пиробатерията, което го превръща в отлична органична тор.

От друга страна-малкото количество въглерод, гладкият вътрешен цилиндричен канал и  липсата на спойка,тъй като  отливката е цялостна, подобряват безопасността при използване на така произведените пиробатерии.

Имаме удоволствието да предложим на нашите клиенти колекция от шест различни  пиробатерии,произведени от новия материал:

1. Пиробатерия с 36 изстрела,калибър-1,6см-Ефекти: A: опашка червена комета,B: опашка зелена комета,C:жълта комета,D:опашка лилава комета ,E:опашка сребърна комета, F: пращяща опашка.

 

2. Пиробатерия с 16изстрела,калибър -2,0см-Ефекти:A:опашка червена комета към червен кокос и дараконови яйца,  B: опашка зелена комета към зелен кокос и дараконови яйца, C:опашкажълта комета към жълт кокос и дараконови яйца,  D:опашка сребърна комета към сребърен кокос и дараконови яйца, .

 

3. Пиробатерия с 25 изстрела, калибър -2,0см -Ефект A:червена опашка към червени перли и бели искри, B:зелена опашка към лилави перли и зелени искри,C:синя опашка към разноцветен божур,
D:сребърна опашка към сребърна върба,E:червена опаша към драконови яйца.

 

4. Пиробатерия с 49 изстрела, калибър -2,0см -Ефект A:брокатена корона с опашкаи лилави перли, B:брокатена кралска корона с опашка и зелени перли,C:червени пращящи цветя с опашка, D: зелени пращящи цветя с опашка,E: брокатени пращящи цветя с опашка.

 

5.Пиробатерия с 49 изстрела ,калибър -2,0см -Ефект A:червена опашка към лилави към лилави перли и бели искри, B:зелена опашка към жълти перли и зелени искри, C:червена опашка към раноцветни перли и драконови яйца,D:зелена опашка към пращящи цветя, E:червена опашка към червен кокос и драконови яйца, F:сребърна опашка към сребърен кокос и драконови яйца, G:зелена опашка към пращящи цветя.

 

6.Пиробатерия с 19 изстрела,калибър-2,5см - Ефект A:червена опашка към червен кокос и бели искри,B:сребърна опашка към сребърен кокос и драконови яйца, C:синя опашка към брокатена корона със синьо, D:лилава опашка към лилави перли и хризантеми, E:червена опашка към пращящи цветя и върба.

 

 

 

tropic fire