Пиратки, ракети, римски свещи и други пиротехнически изделия ще бъдат изпитани за безопасност в ЕС
Пиратки, ракети, римски свещи и други пиротехнически изделия ще бъдат изпитани за безопасност в ЕС

Стотици пиратки, ракети, римски свещи и други пиротехнически изделия ще бъдат изпитани за безопасност в ЕС. Това става в рамките на мащабен европейски проект, в който е включена и България, съобщи за „Преса“ Мирослав Йотов от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Първите проби ще се вземат през декември и ще бъдат закарани в две румънски лаборатории. Целта е да се види дали нивото на шум при гърмежите отговаря на посоченото в документите на изделията, какво е химическото им съдържание и на какво разстояние се разпръскват при взрив.

Едва тогава ще имаме яснота какво всъщност се продава на нашия пазар, защото сега проверките са по документи, коментира Йотов. Страната ни трудно може да си позволи сама тези изпитвания, защото са скъпи. От всеки продукт трябва да се вземат по много образци, а превозът в Румъния става само с полицейски конвой.

Пиротехниката идва у нас от Китай, като през този месец се чака последната голяма пратка за 2012 г. И тъй като транспортът е много сложен - стоката се пренася в метални контейнери, защото е взривоопасна, изделията идват на големи пратки, които са разпределят на пристанище Бургас между четири основни фирми. Оттам се карат в магазините и са под непрекъснат контрол.

От 2010 г. всички фойерверките за масова употреба трябва да носят знакът „СЕ“. Той означава, че продуктите отговарят на европейските изисквания и са безопасни. Контролът се извършва още на границата. Така през юли месец т.г. митничарите спрели пратка, която била без задължителна маркировка.

Проблемът е, че на пазара все още има стока, която е купена преди влизане в сила на европейските изисквания, а законодателят не е лимитирал гратисен период, в който тя трябва да бъде изчерпана. Затова в магазините все още се продават и немаркирани пиратки, ракети, римски свещи и други продукти.

Експертът обаче категорично отхвърли твърденията, че цигани купуват от магазините пиратки и после ги търгуват по сергиите. Тези изделия не се продават на килограм. Има ограничения. Освен това всяка сергия трябва да е ригистрирана в полицията. За нея се издават и разрешителни от РИОСВ и ХЕИ. Според Йотов нелегалните количества влизат у нас контрабанда в контейнери с дрехи. После се пускат по пазарите и се продават дори на деца под 12 г., което е забранено.

Навършилите тази възраст могат да купуват само пукащи пръчки и някои видове пиратки, които се водят първа категория. Във втора категория, която е предназначена за лица над 16 г., влизат римските свещи, туби, фонтани за торта и др.

По-мощните ракети, и порибатерии са от трета категория и стоят заключени във витрина. Всеки продукт трябва да бъде етикетиран. Той трябва да съдържа име и адрес на производителя, а когато се внася от трета държава - и на вносителя. Трябва да бъде посочена и неговата категория. А търговецът е длъжен да води книга на сделките.

Така че пазарът се контролира, но на него прониква и много нелегална стока, посочват специалистите. Родителите трябва да предупреждават децата си за рисковете при игра с пиратки и други гърмящи изделия. Не може да разчитаме на морала на търговците, коментира за „Преса“ шефът на асоциация „Активни потебители“ Богомил Николов. Според него контролът е занижен - никой не иска от младежите лична карта. Става същото, както с цигарите и алкохола - уж, има забрана да се продава на малолетни, но това не се спазва. Според него поставянето на знака за безопасност „СЕ“ няма да промени ситуацията, защото повечето инциденти са от неправилно боравене с пиротехниката, а не защото тя е менте.

Източник pressadaily.bg

tropic fire