За фойерверките в България и по света
За фойерверките в България и по света

Първият български сайт, изцяло ориентиран към фойерверките,е вече активен на адрес

фойерверки.com.

В него можете да намерите полезна информация за видовете пиротехнически изделия, нормативната уредба на дейностите,свързани с тях,каталог на български фирми,занимаващи се с търговия и употреба на фойерверки,както и всякакви интересни и любопитни неща,свързани с огнената магия на пиротехниката.

tropic fire