Фонтан-конус TFF104-2
Фонтан-конус TFF104-2

Фонтан - сребърен огнен стълб с червени перли.

Артикул №: TFF104-2

ФОНТАН КАТ. 1

CE №: 1170-F1-01678

Възрастово ограничение: 12 години


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

При запалване възпроизвежда сребърен огнен стълб с червени перли.

 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя.Разположете фойерверка в изправено положение върху земята.Стоейки отстрани запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 1м.

Да не се използва в близост до леснозапалими материали и изделия.

 

tropic fire