77 изстрела 1877
77 изстрела 1877

Пиробатерия със 77 изстрела: ред 1,5- червена опашка и червена далия, зелена опашка и зелена далия; ред 2,7- червена опашка и сребърна вълна с червени искри, ред 3- зелена опашка и златен кокос със зелени искри; ред 4,6- сребърна опашка към сребърни искри; ред 8- брокатена корона с опашка към продължителен дъжд от брокатени корони; ред 9- червена далия и хризантема.

ПИРОБАТЕРИИ 

Артикул №: 1877

Възрастово ограничение: 18 години

Размер: 37*30*225mm


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на височина 15-25м , възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

Тази пиробатерия има два възпламенителя.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре.

Закрепете изделието здраво върху твърда и равна повърхност, като осигурите свободно въздушно пространство над и около него.Да не се възпламенява близо до високи сгради, дървета или подобни такива.

Установете основния възпламенител, отстранете оранжевия предпазител и изтеглете възпламенителя внимателно встрани от пиробатерията. Стоейки отстрани, запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от 15м.

В случай че изделието не успее да се задейства цялостно, изчакайте 15мин преди да отидете до него и СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ НИТО ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ВИ НЕ Е НАД ПИРОБАТЕРИЯТА, установете втория възпламенител и заставайки отстрани запалете края на възпламенителя и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15м.

Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути,след което се залива с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

Забранена е употребата в закрити помещения и от лица под 18 години.

ВНИМАНИЕ

УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ  !

ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ!

НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ!

 

tropic fire