Екшън 700-1
Екшън 700-1

Пиробатерия със 100 изстрела: ред 1,2 заедно: червена опашка червена вълна/ зелена опашка зелена вълна, ред 3,4,5: червена опашка към червена перла и голяма сребърна хризантема/ зелена опашка към зелена перла и голяма сребърна хризантема/ синя опашка към синя перла и голяма сребърна хризантема, ред 6: червена опашка към червени+бели искри, ред 7: зелена опашка към лилав и зелен божур, ред 8,9: пращяща сребърна риба/сребърен кокос и зелени искри, ред 10: сребърен продължителен дъжд.

Артикул №: 700-1

ПИРОБАТЕРИИ КАТ. 3

CE №: 1170-F3-01587

Възрастово ограничение: 18 години

Размер: 19*23*100mm


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на височина 40-50м , възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

Тази пиробатерия има два възпламенителя.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре.

Закрепете изделието здраво върху твърда и равна повърхност, като осигурите свободно въздушно пространство над и около него.Да не се възпламенява близо до високи сгради, дървета или подобни такива.

Установете основния възпламенител, отстранете оранжевия предпазител и изтеглете възпламенителя внимателно встрани от пиробатерията. Стоейки отстрани, запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от 15м.

В случай че изделието не успее да се задейства цялостно, изчакайте 15мин преди да отидете до него и след това СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ НИТО ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ВИ НЕ Е НАД ПИРОБАТЕРИЯТА, установете втория възпламенител и заставайки отстрани запалете края на възпламенителя и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15м.

Зрителите трябва да бъдат на не по-малко от 25м.

Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути,след което се залива с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

ВНИМАНИЕ

УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ  !

ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ!

НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО

ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ!

 

tropic fire