Сребърно триъгълно колело
Сребърно триъгълно колело

Сребърно триъгълно колело- 25сек, 1,5м.


След запалване изделията се въртят около оста си и образуват огнен кръг с диаметър 1,5м.Колелата се закрепват стабилно върху плоска повърхност /дъска или летва/ с пирон през оста им, като се осигурява  свободното им въртене.Дъската /летвата / се закрепва вертикално, като се осигурява височина на колелото над земята по-голяма от диаметъра на запаленото колело.Свържете края на електрозапалката,която излиза от изделието, към +/- на батерия/акумулатор и се отдалечете на не по-малко от 5метра.Ако изделието е с обикновен фитил, се запалва края на фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра.Ако изделието не се възпламени,изчакайте 5мин. и го залейте с вода.Забранена е употребата в близост до лесно запалими предмети и вещества.Изделието не се държи в ръка и не се насочва срещу хора и запалими предмети.Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.Забранена е употребата от лица под 18 години.САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!За употреба само от лица със специализирани познания.

tropic fire