TFS2-10 Сценичен фонтан
TFS2-10 Сценичен фонтан

Сребърен сценичен фонтан с продължителност 10сек. и височина 2м.

С електрозапалка.


Закрепете изделието вертикално върху твърда и равна повърхност.Свържете края на електрозапалката,която излиза от изделието, към +/- на батерия/акумулатор и се отдалечете на не по-малко от 5метра.Ако изделието е с обикновен фитил, се запалва края на фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра.Ако изделието не се възпламени,изчакайте 5мин. и го залейте с вода.Изделието не се държи в ръка и не се насочва срещу хора и запалими предмети.Забранена е употребата от лица под 18 години.За употреба само от лица със специализирани познания!Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.ПОДХОДЯЩО ЗА УПОТРЕБА И В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ!

tropic fire