Екип
Екип
Тропик-2000ЕООД има изграден  екип от
 
-квалифицирани лица с богат опит в проектирането и изпълнението на пиротехнически спектакли с всякакво ниво на сложност
 
-професионално подготвени продавач-консултанти,преминали специализиран курс за подготовка и запознати в детайли със спецификата на предлаганите от нас продукти
 

-отлично подготвен офис персонал,запознат с нормативната уредба,свързана с дейностите,извършвани с пиротехнически изделия и винаги на Ваше разположение за оферти,консултации и съдействие

 

-квалифициран персонал в Китай,който се грижи за спазване на стандартите за качество и контролира пълния процес на производство на продуктите с търговската марка Tropic fire

 

tropic fire