Транспортиране без разрешение

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1,както и на фойерверки от категория F2 - до 5кг. бруто тегло, и от категория F3 - до 10 единични бройки, а също така и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10кг. брутно тегло.

tropic fire