Колко дни преди мероприятието трябва да поръчаме заря?
Колко дни преди мероприятието трябва да поръчаме заря?

Желателно е поне 10 дни преди събитието да възложите на лицензирана фирма организирането на зарята.Това се налага от необходимостта да се получат редица разрешителни от съответните институции.

 

tropic fire