Лъвско сърце 1224-2/TFC2502402
Лъвско сърце 1224-2/TFC2502402

Пиробатерия 24 изстрела свистяща опашка към розникаво червено+продължителен дъжд,свистяща опашка към продължителен дъжд от лимони,свистяща опашка към мосрдко синьо+продължителен дъжд.

Вътрешен диаметър на шпулата-25мм.

 

tropic fire