Свободна продажба

Не се изисква разрешение за придобиване,съхранение и за употреба на

фойерверки от категория 2- до 5кг. брутно тегло,и от категория 3 - до 10 единични бройки.

tropic fire