Свободна продажба

 

 Не се изисква разрешение за придобиване,съхранение и за употреба на фойерверки от категория F1.

 

 Не се изисква разрешение за придобиване,съхранение и за употреба на фойерверки от категория F2- до 5кг. брутно тегло и от категория F3 - до 10 единични бройки.

tropic fire