СЕ маркировка

С оглед пускане на пазара,пиротехническите изделия следва да имат маркировка"СЕ",обозначаваща тяхното съответствие с разпоредбите на европейските директиви,за да се осигури свободното им движение в рамките на Общността.

Важно е,обаче, да се знае,че съгласно Закона за оръжията,,боеприпасите

§ 12. (1) Произведените или внесените на територията на Република България
фойерверки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г. трябва да имат нанесена "СЕ"
маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на
фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени преди 4 юли 2010 г., без нанесена "СЕ"
маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.

§ 13. (1) Произведените или внесените на територията на Република България
пиротехнически изделия, различни от тези по § 12, след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена
"СЕ" маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на
пиротехнически изделия по ал. 1, произведени преди 4 юли 2013 г., без нанесена "СЕ"
.

tropic fire